Sunday, October 09, 2005

مقدمه

من در سال 1347 به دنيا اومدم. پدرم ليسانسيه بود و مادرم خانه دار. از هر دو طرف سابقه فعاليت هاي سياسي وجود داشت. دکتر شريعتي نقش مهمي در خانواده داشت. خانواده مادري تحت تاثير او و بعدها مجاهدين، بيشتر سیاسي بودند. از نظر مذهبي پدرم به نسبت باز بود ولي معتقد. هميشه فکر مي کردم مادرم بيشتر و جدي تر مذهبي است، ولي الان بعد از سی و اندي سال، مي بينم پدرم اگر چه سخت گير و متحجر نبود، اما از هيچ کدام از سنگرهاي مذهبي اش عقب نشيني نکرده است.
من 6 ساله ونيمه بودم که به توصيه شوهر خاله ام مدرسه نيکان براي تحصيلاتم در نظر گرفته مي شود. به همين دليل از تهرانپارس به قلهک نقل مکان مي کنيم تا به مدرسه نزديک باشم. مي بينيد که چقدر از همان ابتدا نيکان خودش را به ما تحميل کرده است.
بچه تنهايي بوده ام (ظاهرا) و توقعات بالا از سوي والدين (ظاهرا پدر) مرا بيش از پيش از هم سن و سال هايم دور کرده است.
ازآن دوران تقريبا خاطره اي ندارم و اگر هم چيزي در ذهنم فلاش مي زند، قاعدتا بخاطر عکس هاي باقيمانده است.
براي ورود به نيکان بايد تست مي داديم. يادم نیست چی بود. شاید از مادرم پرسیدم و به اینجا اضافه کردم. ولی یک ماکت یادم می آد، که در یک جعبه شیشه ای قرار داشت، شاید یک دهکده بود یا مزرعه، واقعا تصاویر مبهمی از یک خروس در ذهنم هست. نمی دونم آيا نیرزاده هم بود یا نه ولی تصویر او هم تو ذهنم هست. به هر حال نمی دونم از آزمون سربلند اومدم بیرون یا نه؟ و آيا با پارتی بازی در مدرسه پذیرفته شدم؟ دایی هام در علوی درس خوانده بودند و آقاي بهشتی مدير دبستان نيکان آنها را مي شناخت.
خلاصه قبل از 7 سالگی در مدرسه نیکان ثبت نام کردم. بعد ها، حتی تا امروز، مادرم همیشه خودش را بخاطر این کار سرزنش می کند. شايد بيشتر به خاطر زودتر رفتن به مدرسه، چون فکر مي کند عدم موفقیت تحصيلي من، ناشی از آن بوده است.
در سال 1353، البته چنین فکر نمی کرد. اینگونه بود که من در روز اول مهر 53 باید به مدرسه می رفتم.

اشخاص
نيرزاده: معلم معروف فارسي کلاس اول دبستان. قاعدتا بچه هايي که سال هاي اول انقلاب يادشان باشد، مردي را بخاطر دارند که با لباس روستايي در تلویزيون ظاهر مي شد و فارسي درس مي داد. سبک خاصش در تدريس او را بسيار متفاوت و برجسته کرده بود. قطعات نمايشي اجرا مي کرد و همزمان در دو نقش بازي ميکرد. اوستا و شاگرد شاید هم مرشد و بچه مرشد.
بهشتي: مدير مدرسه نيکان. ارتباطي با آيت الله بهشتي نداشت. فکر مي کنم چند سال پيش از دنیا رفته باشد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home