Tuesday, October 25, 2005

از نگاه دیگران: روزهای یک حمید و يزدان نگار

- حمید کریمیان در وبلاگش از نیکان نوشته و به نکات خوبی اشاره کرده است. حتما بخوانید.
- یزدان نگار هم که ظاهرا از هم دوره ای های حمید است نوشته جالبی دارد.

کاش هر دو بیشتر در مورد تجربه ها و خاطراتشان بنویسند که به حق، در همه ابعاد زندگی ما نیکانی ها تاثیر گذار بوده است.

1 Comments:

At 12:10 PM, Blogger Hamid said...

ostad !
Chera dige neminevisi ??
baba taze dasht hesse nostalgic am erza mishod ;)

 

Post a Comment

<< Home